Startlista

Startlista publiceras alltid på onsdagen samma vecka som tävlingen.

MICROSIM  TÄVLINGSDATUM 

Samtliga
Klubbar

Detaljerad
Per klubb
1

2 mars 2024 

   
2 18 maj 2024    
3

5 oktober 2024

    
4 23 november 2024