Trivselsektionen

Trivselsektionen ansvarar i huvudsak för föreningens luciafirande och försäljning av fika, klubbkläder, utrustning samt inträde på hemmatävlingar. Det kan även ingå i sektionens ansvar att vara behjälplig
vid t.ex. en enstaka händelse där klubben behöver hjälp med någon form av planering
eller samordning.

I nuläget är stora delar av sektionen inte aktiv då det saknas frivilliga personer för detta arbete. Merparten av de föräldrar som tidigare varit engagerade har haft barn som slutat simma under senare tid. Vi är därför i behov av nya föräldrar som kan vara med och stötta föreningen i detta arbete.
 

I trivselsektionen finns en undersektion som anordnar Lucia.
Luciasektionen består idag av:

  • Marie Mirus
  • Yammie Tsoi

Är du intresserad av att engagera dig i trivselsektionen?
Mejla till sektion@kalmarsim.se

trivselsektionen Foto: Martin Westerstrand

trivselsektionen"" Foto: Martin Westerstrand

trivselsektionenFoto: Martin Westerstrand