Marknadsgruppen

Marknadsgruppen ansvarar för föreningens sociala medier, marknadsföring, nyhetsbrev, hemsidan, julkalender samt utför fotodokumentation vid tävlingar.

Marknadsgruppen består idag av:

  • Kristina Ekstrand
  • Andreas Rihm
  • Kalle Blake

Är du intresserad av att engagera dig i marknadssektionen?

Maila till marknad@kalmarsim.se