Funktionärssektionen

För att kunna anordna simtävlingar krävs många utbildade tävlingsfunktionärer.
Bara utmed bassängen krävs minst 18 tävlingsfunktionärer, varav fyra distriktsfunktionärer. Därtill kommer sekretariatet, ansvariga för tidtagningsutrustning osv.

Sektionen ansvarar för att det finns funktionärer med rätt kompetens och erfarenhet tillgängliga till våra hemmatävlingar. Dessutom bidrar vi med funktionärer vid bortatävlingar vid behov. 

Ansvarig för funktionärssektionen är: 

  • Maria Edmundsson

Är du intresserad av att engagera dig i funktionärssektionen? Mejla till funktionar@kalmarsim.se

Foto: Martin Westerstrand

Foto: Martin Westerstrand

Foto: Martin Westerstrand

Foto: Martin Westerstrand