Information om tävlingen

MICROSIM - Tävlingen där alla är vinnare!
Det ska vara roligt att tävla! Microsim riktar sig framförallt till nybörjare och yngre simmare! Upplägget vill inspirera och motivera nybörjare att testa samt öva på att tävla. Även mer vana simmare får vara med och då med syfte att utveckla sig tävlingstekniskt- och taktiskt. Genom att mer vana simmarna deltar får även de yngre simmarna en chans att se och lära från de äldre.

Tävlingen hålls fyra gånger om året och arrangeras av Kalmar Simsällskap. 

STIPULATIONSTIDER
Samtliga deltagare tävlar mot sina egna tider och sig själva under tävlingsliknande former. Tävlingen är uppdelad i tre nivåer: Lilla pokalen (25 meters sträckor), Mellan pokalen (50 meters sträckor) och Stora pokalen (100 meters sträckor). 

För varje pokal finns utsatta stipulationstider i brons, silver och guld. När simmaren klarat någon av de uppsatta tiderna för varje simsätt får hen ett klistermärke att sätta på ett diplom.

  • Simmaren får Lilla pokalen (pokal 1) efter att ha klarat guldtiderna på alla 25 m sträckorna. 
  • Simmaren får Mellan pokalen (pokal 2) efter att ha klarat 3 guldtider och 1 bronstid på 50 m sträckorna (25 m fjäril).
  • Simmaren får Stora pokalen (pokal 3) efter att ha klarat 4 guldtider och 1 bronstid på 100 m sträckorna (50 m fjäril).

Tiderna för respektive distans hittar du HÄR!

TÄVLINGSREGLER

I Lilla pokalen tillämpas enklare regelverk och deltagare blir endast diskvalificerad vid extrema fel såsom felaktigt simsätt. Deltagaren simmar efter bästa förmåga de olika respektive simsätten.

I Mellan pokalen gäller ett enklare regelverk där diskvalifikation endast kan ske vid uppenbara felaktigheter, såsom grov tjuvstart, felaktigt simsätt eller om man inte vidrör väggen vid vändning eller målgång. Även här pratar ledaren med barnet efteråt för lärdom. 

I Stora pokalen gäller det regelverk som gäller vid sanktionerade tävlingar. Det innebär att simmaren diskvalificeras vid exempelvis tjuvstart, stora teknikfel i simsätt, vändningar eller målgång.  

TEMPUS OPEN 
Då sträckorna för Lilla pokalen och Mellan pokal sker utifrån ett "snällt regelverk" skickas inte de tiderna in till Svenska Simförbundet. Likaså krävs ingen tävlingslicens för att simma sträckor som gäller för lilla- och mellan pokalen.