Sekretariatsektionen

Sekretariatsektionen sköter tidtagnings- systemet och administrera tävlings-program, resultatlistor etc. och bemannar speakern vid hemmatävlingar.

Sekretariatsektionen består idag av:

  • Henrik Brovell (ansvarig och sammankallande)
  • Micke Balakirev
  • Kristina Ekstrand
  • Johan Åberg 
  • Jonas Bergzén

Speakers

  • Mari Strålman
  • Jaan Mägiste
  • Fredrik Elfversson

Är du intresserad av att engagera dig i sekretariatsektionen?
Maila till Henrik på: sekretariat@kalmarsim.se

 

Foto: Martin Westerstrand

Foto: Martin Westerstrand