Generell Information

Återanmälan/Nyanmälan
Vi har två stycken terminsstarter per år. En med start i Januari och en med start i September.

Unga ledare
Många av våra ledare går i skolan och simmar aktivt själva. Detta gör att vissa ledare ibland kommer att vara borta på tävling.

Viktiga datum
Hittas under terminsplaneringen

Medlemsavgift
Enskilt medlemskap 200 kr per kalenderår.
Familjemedlemskap 500 kr per kalenderår.

Terminsavgift
Terminsavgiften  är följande:
1050 kr för 1 gång/vecka och 1350 kr för 2 gånger/vecka.

Avbokningsvillkor

Fri avbokning fram till 30 dagar före kursstart.
100 kr i administrationskostnad fram till 7 dagar före kursstart.
Hälften tillbaka fram till och med andra lektionstillfället.
Inget tillbaka efter andra lektionstillfället.
Det går inte att ”ta igen” en missad lektion i en annan grupp. 

Tävlingar
Vi arrangerar Microsim 4 ggr per år (två på våren och två på hösten). Läs mer om Microsim här. Vi arrangerar även en eller två förbundstävlingar varje år.

Tävlingslicens
Enligt Svenska Simförbundet måste du som är med på tävlingar (ej Microsim) betala tävlingslicens.
Avgiften är 150 kr för dig som är 12 år och yngre, 225 kr för dig mellan 13-16 år och 300 kr från 17 år.
Du får ett meddelande när detta blir aktuellt för dig.