Simföreningarnas försäkringsskydd

Föreningar har genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Simförbundet ett gott försäkringsskydd via Folksam.
 
Aktiva är olycksfallsförsäkrade genom Folksam.
Alla deltagare i Kalmar Simsällskaps verksamhet är försäkrade, det gäller både under själva aktiviteten som under transporten till och från aktiviteten. Vår försäkringen täcker aktiva medlemmar i vårt medlemsregister och vid skada/händelse kontakta Folksam enligt deras kompletta försäkringsinformation, som ni se i denna LÄNK!
 
 
 
Kalmar simsällskap har också försäkryngsskydd via sitt medlemskap i Arbetsgivaralliansen.

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse
Ersätter personligt skadeståndsansvar för styrelse och ledande beslutsfattare. Lär här!

Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande
Omfattar volontärer och förtroendevalda som för liten ersättning, eller ingen alls, gör frivilliga insatser för medlemsorganisationer tillhörande Arbetsgivaralliansen. Läs här!