Allmänna Villkor

Sim/Teknikskola (inklusive Sommarsimskolan):
Fri avbokning fram till 30 dagar före kursstart.
100 kr i administrationskostnad fram till 7 dagar före kursstart.
Hälften tillbaka fram till och med andra lektionstillfället.
Inget tillbaka efter andra lektionstillfället.
Det går inte att ”ta igen” en missad lektion i en annan grupp. 

Privatlektioner: 
Lektionen ombokas till annat tillfälle vid avbokning 24 timmar innan lektionen. 
Halva summan tillgodo vid avbokning innan klockan 12:00 samma dag som lektionen. 
Ingenting tillgodo vid avbokning efter klockan 12:00 samma dag som lektionen. 

Crawlkurser 10 tillfällen:
100 kr i administrationskostnad fram till 7 dagar före kursstart.
Hälften tillbaka fram till och med andra lektionstillfället.
Inget tillbaka efter andra lektionstillfället.
Det går inte att ”ta igen” en missad lektion i en annan grupp. 

Crawlkurser 5 tillfällen:
100 kr i administrationskostnad fram till 7 dagar före kursstart.
Hälften tillbaka fram till och med första lektionstillfället.
Inget tillbaka efter första lektionstillfället.
Det går inte att ”ta igen” en missad lektion i en annan grupp.