Medlemsavgifter i Kalmar Simsällskap

Medlemsavgiften betalas en gång per kalenderår (1 januari-31 december)

Medllemsavgifterna för 2024:

  • Enskild medlem 200 kronor/år 
  • Familjemedlemsavgift 500 kronor/år
  • Stödmedlem 200 kronor/år

Alla som är folkbokförda på samma adress, och tillhör samma familj, kan ingå i ett familjemedlemskap.