Medlemsavgifter i Kalmar Simsällskap

Man betalar medlemsavgift 1 gång per kalenderår (1 januari-31 december)

Medllemsavgifterna för 2024:

  • Enskild medlem 200 kronor/år (faktureras vid anmälan till en aktivitet)
  • Familjemedlemsavgift 500 kronor/år
  • Stödmedlem 200 kronor/år

 Alla som är folkbokförda på samma adress, och tillhör samma familj, kan ingå i ett familjemedlemskap. 

 
Vi är även anslutna till Svenska Triathlonförbundet.