KS-FONDEN

KS-FONDEN startad 2020, 100 år efter Kalmar Simsällskaps bildande, av initiativtagare Mikael Wåhlin och Carina Arnesson tillsammans med simsällskapets medlemmar.

Idrott är fantastiskt på många sätt och vi i Kalmar Simsällskap brinner för föreningslivet och dess värdegrunder. Inom idrotten får man chans att utvecklas, tillåts och uppmuntras att våga misslyckas, bygger sociala förmågor och träffar vänner för livet. Man får även ett sunt förhållande och kunskaper för ett aktivt liv i rörelse.

Tyvärr innebär idrottande och simning i synnerhet, kostnader och då alla inte har samma förutsättningar vill vi starta upp KS-FONDEN tillsammans med er!  En fond där man kan söka ekonomisk hjälp för att ha möjlighet att kunna delta i våra aktiviteter. 

  • Fonden är till för alla medlemmar i Kalmar Simsällskap, erlagd medlemsavgift krävs
  • Fonden tar kostnaden eller del av kostnad för den som har svårt att betala sin träningsavgift eller andra aktiviteter, så som tävlingar eller andra gruppaktiviteter.
  • Ansökningar skickas till och beviljas av Verksamhetschefen för KS. 
  • Elitsimmare ska i första hand söka pengar av Stiftelsen Kalmar Simsällskap.
  • Om inga pengar används under ett år kan dessa användas till gruppaktiviteter med inslag av teambuilding.