Avgifter

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 200 kr/år och gäller per kalenderår.
Man kan även lösa ett familjemedlemskap för hela familjen till en kostnad av 500 kr.
Aktiv medlem har rätt att delta på medlemsmöten samt har rösträtt och deltar i beslut som fattas.

Träningsavgift
Träningsavgiften för tävlingsgrupper är 1 950 kr/termin. För att sänka avgiften finns möjligheten att sälja lotter och då blir avgiften istället 1 350kr på vårterminen och 1 300 kr på höstterminen. 

Tävlingslicens
På vårterminen ska även tävlingslicensen betalas (gäller kalenderår).

Nuvarande licensavgifter

• 150 kronor för barn 12 år och yngre*

• 225 kronor för ungdom 13-16 år*

• 300 kronor för 17 år och äldre*

• 300 kronor för masterssimidrottare 

* ålderskategori bestäms av den ålder simidrottaren uppnår under debiteringsperioden.


Alla som tävlar (utom Microsim) behöver ha tävlingslicens. Denna avgift betalar vi sedan vidare till Svenska simförbundet. Alla simmare som har tävlingslicens kan man följa via tempusopen.

Egenavgifter vid bortatävlingar 

Halvdag 250 kr

En dag 450 kr

Två dagar 750 kr

Tre dagar 950 kr

Swim Open 1300 kr

Vid sjukdom återfås halva avgiften till simmarkontot. Avgifterna är under förutsättning att vi får matlagare till tävlingarna och kan sova på hårt underlag, i annat fall dubblas egenavgifterna.

SM / JSM / Sum-sim långbana samt Sum-sim riksfinal är gratis för simmarna.