Sum-Sim region

Detaljer

10 nov - 12 nov

Simhallen, Linköping

16, 15, 13-14

A, B, C

Information

Sista anmälningsdatum hemsidan: 22/10

Inbjudan

PM


Ledare

KS Kansli

KS Kansli