Läger Mörten, Späckhuggaren, Pirayan

Detaljer

20 jan - 21 jan

Äventyrsbadet, Kalmar

Alla

Mörten, Späckhuggaren, Pirayan

Information

Nu är det äntligen dags att anmäla sig till 2024 första höjdpunkt, Simläger i Kalmar för Mörten, Pirayan och Späckhuggaren.

Inbjudan

Anmälan är nu stängd!

PM finns här!

 


Ledare

KS Kansli

KS Kansli