Solkustsim

Detaljer

30 sep - 30 sep

Simhallen, Oskarshamn

Alla

C, Mörten,Pirayan,Späckhuggaren

Information

Sista anmälningsdatum hemsidan: 18/9

PM

Inbjudan

Kalmar Simsällskap bidrar med minst fem funktionärer/pass vid tävlingar i länet

Anmälan funktionärer / Anmälda funktionärer

Jag kan köra bil till/från Oskarshamn


Ledare

KS Kansli

KS Kansli