Årsmöte

Detaljer

20 mar - 20 mar

Snurrom, Kalmar

Alla medlemmar

Information

Välkommen på årsmöte!

Vi inleder mötet klockan 17:30 med en rundtur där vi ser hur långt bygget av Kalmars nya simhall, Vattnets Hus, har kommit! Därefter går vi tillsammans till Norden Machinerys lokaler för att starta årsmötet cirka klockan 18:15. 

Datum: Onsdagen den 20 mars 2024 
Tid: klockan 17:30
Plats: Vid byggnationen av nya simhallen, Snurrom

Anmälan
Anmälan till årsmötet stängdes den 17 mars. 

VIKTIGA DOKUMENT 
Inbjudan
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Mål &Vision
Motion
Valberedningens förslag


Ledare

KS Kansli

KS Kansli